ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ – Zdrowie - Powrót Do Przyszłości cda

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Znaczenie aktywności fizycznej organizmu wyraźnie ujawnia się także przy aklimatyzacji do warunków górskich. Wielu alpinistów, któ­rzy wspinali się na Elbrus, na najwyższe szczyty i lodowce Pamiru, zwraca uwagę, że ci, którzy bezpośrednio po uciążliwej wspinacz­ce starali się czymś zająć: przygotowywali po­siłek, rozbijali namioty — czuli się lepiej niż ci, którzy siadali czy kładli się, aby odpocząć.Tenzing, wspominając ciężkie warunki pod­czas wspinaczki na Czomolungmę, przyznaje, iż wyznawał zasadę, że ,,przez cały czas trzeba coś robić, być czymś zajętym — w tym tkwi sekret mojej odporności na choroby i chłód (…). Trzeba nieprzerwanie być w ruchu, podtrzy­mując krążenie krwi, walcząc z chorobą górską, sprawdzać ekwipunek, gotować wodę do picia”wszystko to mobilizuje siły organizmu i po­maga mu adaptować się do warunków środo­wiskowych. Przy tym organizm przystosowuje się do najbardziej ekonomicznego wydatkowa­nia energii, co zwiększa jego odporność na działanie nie sprzyjających czynników.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).