ZMIANY OBLICZA

Jednoznacznie pesymistycz­na ocena starości jako okresu wypełnionego chorobą staje się tym bardziej wątpliwa, że na naszych oczach w jej obliczu dokonują się bar­dzo istotne zmiany. Istnieją przesłanki do twierdzenia, że ci, co przekroczyli umowny próg starości w latach siedemdziesiątych, za­chowali znacznie więcej zdrowia i sił niż ich poprzednicy z lat pięćdziesiątych oraz że w dającej się przewidzieć przyszłości, powiedzmy pod koniec bieżącego stulecia, ta pozytywna tendencja wystąpi z jeszcze większą wyrazis­tością. Jako podstawa do wyrażonego tu, umiarkowanego wprawdzie, ale za to zasad­nego optymizmu niech posłużą schematyczne i tylko pod jednym kątem sporządzone życio­rysy demograficzne kilku kolejnych pokoleń, którym sądzone było lub będzie w podanych wyżej odstępach czasowych przekroczyć umow-i ny próg starości (65 rok życia).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)