ZJAWISKO DEPRESJI EMERYTALNEJ – Zdrowie - The Duff Online cda

ZJAWISKO DEPRESJI EMERYTALNEJ

Zja­wisko degresji emerytalnej pogłębia się wraz z wiekiem. Emerytury nowo przyznane są bo­wiem istotnie wyższe od starych (w okresie 1970—1976 wzrosły one o 61% i osiągnęły 66% w stosunku do przeciętnej płacy miesięcznej netto). Oznacza to zarazem, że różnica między przeciętną płacą a przeciętną emeryturą jest największa w tej właśnie grupie wieku emery­tów, którzy są najbardziej bezradni i najbar­dziej potrzebują pomocy (wyjątek stanowią osoby w wieku lat 80 i więcej).Jest prawdą niezaprzeczalną, że potrzeby osób w starszym wieku stopniowo się kurczą. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby tak znacz­na degresja emerytalna nie powodowała zwięk­szania się przedziału między potrzebami eme­rytów a możliwościami ich zaspokojenia.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).