ZGROMADZONE CIEPŁO

Zgromadzone ciepło powoli oddaje ona tym częściom ciała, do któ­rych przylega. Jest to jej podstawowa właści­wość lecznicza. Warstwa borowiny o odpowied­niej temperaturze, bezpośrednio przylegająca do skóry chorego człowieka, w sposób ciągły, powoli oddaje ciepło przez 15—60 min, to jest tak długo, jak długo trwa zabieg. Pozwala to na stosowanie okładów borowinowych o tem­peraturze dochodzącej do 55 °C, której skóra nie toleruje w kąpielach wodnych. W kąpie­lach bowiem z powodu ruchu wody do skóry przylegają coraz to inne jej cząsteczki; przez co dopływ ciepła do ciała jest bardziej inten­sywny niż przy okładach borowinowych, kiedy to pomiędzy skórą a stykającą się z nią boro­winą wytwarzają się warunki swego rodzaju termostatu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)