ZERWANIE Z TRADYCJĄ – Zdrowie - Hej Skarbie cda

ZERWANIE Z TRADYCJĄ

Nie wykluczam również, że kobiety zrozu­mieją, że już najwyższa pora zerwać ze zmur­szałą tradycją wychodzenia za mąż za star­szych od siebie. Dla własnego dobra powinni to zrozumieć także mężczyźni, którzy nie tylko umierają wcześniej niż kobiety, lecz również starzeją się znacznie szybciej. Odwrócenie relacji wieku nowożeńców byłoby brzemienne w daleko idące i wielce pozytywne konsekwen­cje społeczno-demograficzne, albowiem na ko­rzyść kobiet zmieniłaby się wyżej omówiona relacja między liczbami wdów i wdowców.Nie twierdzę bynajmniej (i na pewno bym tego nie chciał), że liczby wdowców i wdów zostałyby wkrótce wyrównane, ale jestem przekonany, że w skali ogólnej wydatnie zmniejszyłaby się ogólna liczba osób, które przemierzają wiek starszy nie opierając się o  niczyje ramię. Nawet jeżeli ramię to nie za­imponowałoby prężącym się pod rękawem bicepsem, trudno byłoby nie poczuć promie- niującgo z niego przyjaznego ciepła.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).