ZE WZGLĘDÓW SPOŁECZNYCH – Zdrowie - Doda Nie Daj Sie cda

ZE WZGLĘDÓW SPOŁECZNYCH

Jest to niezbędne zarówno ze względów społecznych, jak i humanitarnych. Wyniki in­nych badań świadczą bowiem jednoznacznie, że równolegle do podwyższania się poziomu wykształcenia wzrasta chęć kontynuowania pracy zawodowej po przekroczeniu górnej gra­nicy wieku produkcyjnego i nasilają się obja­wy kryzysu psychicznego spowodowanego przez bezlitosną „gilotynę emerytalną”. Wykorzysta­nie zwiększających się z roku na rok dodatko­wych rezerw siły roboczej staje się palącą potrzebą dnia również ze względu na to, że w okresie perspektywicznym nieuchronne są niekorzystne zmiany liczebności ludności w wieku produkcyjnym. Wydaje się, że już naj­wyższy czas, aby skorzystać z doświadczeń ZSRR i Węgier, gdzie zniesiono przepisy, wedle których nie wolno zatrudniać chętnych do pracy emerytów. Nie ulega dla mnie najmniej­szej wątpliwości, że najbliższa przyszłość wy­każe, iż taka nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym pozytywnie odbiłaby się również na stanie zdrowia osób w starszym wieku.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).