ZAKŁÓCENIE PROCESÓW REGULACJI – Zdrowie - Darmowe Filmy Online Bez Rejestracji cda

ZAKŁÓCENIE PROCESÓW REGULACJI

Prowadzi to do zakłócenia pro­cesów regulacji w całym organizmie. Gdy ilość promieniowania przekroczy pewną dawkę do­puszczalną — następstwem są zaburzenia czyn­ności układu krwiotwórczego, patologiczne zmiany w szpiku kostnym, w układach: odde­chowym, pokarmowym oraz w innych ukła­dach i narządach ludzkiego organizmu (czyli zespół objawów chorobowych określanych jako choroba popromienna). Odkryto substancje, tzw. radioprotektory, których obecność w or­ganizmie zabezpiecza go częściowo przed szko­dliwym działaniem promieniowania jonizujące­go. Substancje te bowiem hamują reakcje che­miczne, jakie promieniowanie jonizujące wzbu­dza w organizmie. Jednakże dotychczas nie uda­ło się znaleźć skutecznego sposobu zabezpiecze­nia organizmu przed szkodliwymi następstwa­mi zaabsorbowanego przezeń promieniowania jonizującego.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).