ZAHAMOWANIE ROZWOJU – Zdrowie - Love Rosie cda

ZAHAMOWANIE ROZWOJU

Wy­nika stąd, że zahamowanie rozwoju gospo­darczego z powodu „obciążenia” ludnością poprodukcyjną (podobnie zresztą jak przez ludność przedprodukcyjną) jest mało prawdo­podobne. Tak np. E. Valkovics oblicza, że w konkretnych warunkach, w których prowadził swoje badania, spożycie przez jednostkę całej nadwyżki produkcji mogłoby nastąpić tylko w razie przedłużenia przeciętnego dalszego trwa­nia życia do 95—100 lat (kształtuje się ono na poziomie prawie o 30 lat niższym). Ostateczne wyniki obliczeń cytowanego autora odpowiadają wyłącznie warunkom, jakie panowały na Węgrzech w 1960 r. Nic jednak nie świadczy o tym, że zasadnicze trendy, występujące w innych krajach rozwi­niętych i w innych latach, mogłyby być inne.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).