ZAAKLIMATYZOWANIE SIĘ

Badania wpływu hipoksji na alpinistów i sportowców różnych dyscyplin prowadzą do wniosku, że człowiek znajdując się na dużych wysokościach może przystosować, się do istnie­jącego tam niedoboru tlenu w powietrzu. Osoby zaaklimatyzowane do warunków wysoko­górskich, stali mieszkańcy tych terenów czują się normalnie na wysokościach do około 4500 m. Na wysokość ponad 8000 m mogą się wspinać tylko górale oraz specjalnie do tego przygoto­wani sportowcy i alpiniści. Hillary i Tenzing podczas wspinaczki na Czo- molungmę na dużej wysokości korzystali z apa­ratów tlenowych. Po osiągnięciu szczytu przez kilka minut, w spoczynku na wysokości 8848 m, mogli oddychać rozrzedzonym powietrzem. Pod­czas schodzenia ze szczytu, wymagającego du­żego wysiłku mięśniowego, znowu używali apa­ratów tlenowych.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!