Z DWÓCH POZYCJI – Zdrowie - Dom Bardzo Nawiedzony 2 Lektor Pl cda

Z DWÓCH POZYCJI

Krytykę prowadzi się jednocześnie z dwóch pozycji. Nie brak bowiem ani zwolenników podwyższenia progu wieku emerytalnego, ani też domagających się jego obniżenia. Co naj­ciekawsze: przepisy krytykuje się niezależnie od tego, na jakim poziomie jest w nich ustalo­ny próg wieku emerytalnego. Tak np. w Nor­wegii, gdzie prawo do emerytury uzyskuje się w wieku 70 lat, J. E. Backer — opierając się na licznych danych statystycznych, świadczą­cych o nieprzerwanym procesie przedłużania się przeciętnego trwania życia i stopniowym polepszaniu się stanu zdrowia ludności — uza­sadnia potrzebę przesunięcia progu wieku emerytalnego w górę. „Należy tworzyć nowe miejsca pracy — pisze ta zasłużona dla nauki i ruchu zawodowego autorka — a nie posyłać ludzi na przedwczesną emeryturę”.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).