WZROST CEN – Zdrowie - Hotel Śmierci cda

WZROST CEN

Jed­nakże wzrost cen jest szybszy od komputerów zainstalowanych w ubezpieczalniach. Do zmartwień i narzekań tym bardziej mają pod­stawy emeryci i renciści we Francji i Anglii, we Włoszech i Stanach Zjednoczonych (właśnie w dniu, w którym redagowałem ten rozdział, przeczytałem o pewnym Amerykaninie, który wraz z żoną otrzymuje 416 dolarów emery­tury miesięcznie; ubezpieczalnia zaleca mu na stare lata rozwód, dzięki któremu mógłby umieścić swoją żonę w szpitalu: najlichszy szpital kosztuje bowiem 500 dolarów miesięcz­nie, z prawa zaś do leczenia bezpłatnego ko­rzystają tylko ci, co otrzymują jeszcze niższe emerytury, przy czym „dochody” współmał­żonków liczone są łącznie). Mimo że w ostatnich latach nie szczędzono wysiłków zmierzających do polepszenia sytua­cji materialnej emerytów i rencistów, zjawisko to, które ekonomiści ochrzcili mianem degresji emerytalnej, występuje również w Polsce.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).