WYWALCZENIE PRAWA – Zdrowie - Trzynaste Piętro cda

WYWALCZENIE PRAWA

Jak już wyżej wspomniałem, wywalczenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego (i innych postaci zabezpieczenia na starość) należało do największych zdobyczy klasy robotniczej. We wszystkich krajach — nie tylko socjalistycz­nych, lecz również kapitalistycznych — nikt już tego prawa nie kwestionuje, ale z roku na rok mnożą się informacje, z których niezbicie wy­nika, iż wszędzie przepisy emerytalne dalekie są od ideału. Podaje się w wątpliwość nawet podstawowe kryterium, jakim jest próg wieku emerytalne­go. Warto zaznaczyć, że ustalając je kierowano się raczej przesłankami społeczno-ekonomicz- nymi niż lekarsko-psychologicznymi. Nie zaw­sze pamięta się o tym i krytykuje przede wszystkim lekarzy, którzy w tym przypadku nie mieli chyba głosu decydującego, a ich głos doradczy też nie zawsze zostawał dosłyszany.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).