WYNIKI OBLICZEŃ – Zdrowie - Imagine cda

WYNIKI OBLICZEŃ

Wyniki obliczeń świadczą, że zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet największym funduszem doświadczenia zawodowego dysponuje grupa wieku 50—54 lat. Przebieg krzywej tej wartoś­ci, zależny od zmian trzech wyżej wymienio­nych wartości wyjściowych (wiek, aktywność zawodowa, liczebność grupy), jest zróżnicowa­ny według płci. Podczas gdy krzywa zmian wielkości doświadczenia zawodowego mężczyzn składa się z dwóch wyraźnie odgraniczonych odcinków (wstępującego w wieku 15—54 lat i zstępującego w wieku lat 55 i więcej), krzy­wa doświadczenia zawodowego kobiet w pra­wej swej części ma ęharakter raczej zmienny. Decyduje to o zmianach sumarycznych fundu­szu osobolat doświadczenia zawodowego, któ­rego wartość maksymalna występuje w wieku 50—54 lat, istotnie maleje w wieku 55—59 lat i ponownie wzrasta w wieku 60—69 lat.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).