WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ – Zdrowie - Black Mirror White Christmas cda

WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ

Wyjątkową odporność na niedobór tlenu i na działanie całego kompleksu nie sprzyjających czynników otaczającego środowiska wykazała grupa alpinistów radzieckich. Przeżyli oni pół miesiąca na wysokości ponad 7000 m, prze­mieszczając się po grzbiecie Piku Pobiedy, przeczekując tam okres niepogody. Zawdzię­czali to oczywiście tylko długotrwałej aklima­tyzacji.Zmniejszenie grubości atmosfery w górach w porównaniu z niziną — i bardzo mała wilgotność czystego powietrza prowadzą do wzrostu natężenia promieniowania słonecznego, zwłaszcza nadfioletowego. Jego działanie na ustrój człowieka jest w górach najbardziej in­tensywne.Gwałtowne zmiany temperatury, wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru w zależności od pogody i pory dnia, duża różnica w odbio­rze bodźców cieplnych związana z przebywa­niem na słońcu lub w cieniu nie wyczerpuje jeszcze specyfiki klimatu w górach.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).