WSZYSTKIE CZYNNIKI

Nie opuszcza mnie również nadzieja, że znaj­dzie się sposób na przełamanie nasilającej się tendencji zwiększania się umieralności męż­czyzn spowodowanej wypadkami, zatruciami i urazami.Tak, na pewno, gdyby zadziałały te wszyst­kie czynniki, o których wspomniałem, liczba samotnych osób w starszym wieku (zwłaszcza kobiet) istotnie by się zmniejszyła. Nie należy jednak sądzić, że przerwanie pierścienia samot­ności, który otacza osoby w starszym wieku, jest możliwe tylko i wyłącznie w razie znale­zienia towarzysza (lub towarzyszki) dalszej pod­róży przez życie. Myślę, że bardzo ważne zada­nie miałyby tu do spełnienia zakłady pracy, wprawdzie tak uroczyście żegnające odchodzą­cych na zasłużony wypoczynek, ale wyjątkowo szybko zapominające o ich istnieniu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!