WSZELKIE CZYNNOŚCI – Zdrowie - Narodziny Bohaterów cda

WSZELKIE CZYNNOŚCI

Jeżeli bowiem przez pracę rozumie się wszelkie czynności, które przynoszą korzyści jnie tylko wykonawcy, lecz również społeczeń­stwu, trudno zrozumieć, dlaczego ciała ustawo­dawcze, kierujące się przecież interesem za­równo jednostek, jak i całego społeczeństwa,, zakazują komukolwiek wykonywania czynnoś­ci pomnażającej produkt narodowy lub ograni­czają możliwość wykonywania tych czynności do takiego stopnia, że ograniczenia te stają się równoznaczne z zakazem. Obawiam się, że rozumowanie, którego efektem są takie zakazy lub ograniczenia, wywodzi się stąd, że nie wszędzie jak dotąd utrwaliło się przekonanie, iż * emerytura bynajmniej nie jest jałmużną, natomiast emeryci w niczym nie uszczuplają dochodu narodowego i nie obciążają społeczeń­stwa kosztami ich utrzymania.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).