WPŁYW SUBSTANCJI ORGANICZNYCH – Zdrowie - Gry Tenis cda

WPŁYW SUBSTANCJI ORGANICZNYCH

Unikalne, jeśli chodzi o organiczne substancje lecznicze, jest źródło „Naftusia” w Truskawcu na Ukrainie. Wpływ substancji organicznych wchodzących w skład wód mineralnych na or­ganizm człowieka nie został jeszcze wyjaśniony.Do grupy F zaliczono radoczynne wody mi­neralne. Będą one omawiane oddzielnie w na­stępnym podrozdziale.Wreszcie do ostatniej, grupy G zalicza się krzemowe wody termalne o różnym pochodze­niu, mineralizacji i składzie gazowym. Wystę­pują bardzo często w strefach czynnych czy też niedawno (w geologicznej skali czasu) wy­gasłych wulkanów; związane są ze skałami magmowymi. Wiele tego typu źródeł występu­je na Kamczatce. Duże znaczenie mają wody .

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).