WPŁYW STANU CYWILNEGO – Zdrowie - Pokojówka Na Manhatanie cda

WPŁYW STANU CYWILNEGO

Jak widać, wspólne mieszkanie z dziećmi, tak częste w Polsce, nie chroni przed osa­motnieniem, nie chroni nawet przed samot­nością.Z poczuciem osamotnienia wiąże się wyraź­nie stopień sprawności; np. w Polsce nie od­czuwa osamotnienia dwie trzecie osób spraw­nych w zakresie samoobsługi, a tylko jedna trzecia osób o znaczniejszym upośledzeniu […]. Ograniczenie sprawności samoobsługowej, a więc także sprawności ruchowej, znacznie ogranicza możliwości inicjowania kontaktów, odwiedzanie ludzi czy miejsc.Stan cywilny ma istotny wpływ na poczu­cie osamotnienia. Wdowy i wdowcy kilkakrot­nie częściej skarżą się na nie niż zamężne i żonaci. Jest to zrozumiałe, jeśli się wie, że w starszym wieku z osamotnieniem kojarzy się bardzo często utrata współmałżonka.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).