WODY RADIOAKTYWNE – Zdrowie - Ochroniarz Amator cda

WODY RADIOAKTYWNE

Tymczasem wody radioaktywne stosowane są od bardzo dawna w leczeniu wielu chorób. Bal­neolodzy sądzą, że korzystne działanie wód ra­dioaktywnych związane jest nie tyle z głów­nym ich składnikiem — radonem, ile z nie­wielkimi ilościami promieniowania a, emitowa­nymi przez produkty jego rozpadu. Radon wy­stępuje w postaci gazu i w czasie kąpieli w wo­dach radoczynnych przenika przez skórę do krwi. Stwierdzono, że tylko 1% rozpuszczonego w wodzie radonu działa bezpośrednio na orga­nizm, przy czym jest on w ciągu 1—2 godzin po kąpieli całkowicie wydalany. W tym czasie zaledwie około 0,5% atomów radonu, które przeniknęły do organizmu, ulega rozpadowi, przez co zostaje on krótkotrwale i słabo napro­mieniowany. Jednakże główne efekty działania wód radioaktywnych są wywoływane przez produkty rozpadu radonu: rad A, rad B, rad C.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).