WŁAŚCIWOŚCI PELOIDÓW – Zdrowie - Dogfight cda

WŁAŚCIWOŚCI PELOIDÓW

W przeszłości kąpielami i zabiegami peloido- wymi leczono tylko w uzdrowiskach; współ­cześnie stosuje się je także w lecznictwie poza- uzdrowiskowym, sprowadzając surowce i wy­korzystując lokalne złoża peloidów oraz tzw. pastę borowinową.Jakie właściwości peloidów decydują o ich działaniu leczniczym? W jakim stopniu zależą one od rodzaju tych naturalnych tworzyw lecz­niczych, a więc od ich pochodzenia, miejsca występowania? Problemami tymi zajmuje się nauka o peloidach (gr. pelos — błoto), będąca jednym z działów balneochemii.Peloid (borowina) to jednorodna masa okonsystencji błota, która łatwo rozsmarowuje się na powierzchni ciała, charakteryzująca się du­żą pojemnością cieplną.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).