WIEK EMERYTALNY – Zdrowie - Omegle Polska cda

WIEK EMERYTALNY

W tym samym czasie w Związku Radzieckim, gdzie zatrudnieni w gospodarce narodowej mężczyźni uzyskują uprawnienia emerytalne w wieku 60 lat, natomiast kobiety — w wieku 55 lat, coraz częściej rozlegają się ostrożne wprawdzie, ale poważne głosy zwolenników dalszej libera­lizacji przepisów prawnych,* którzy sugerują celowość wcześniejszego przenoszenia na eme­ryturę licznych grup zawodowych. We Francji, w której zarówno mężczyźni, jak i kobiety uzyskują prawo do emerytury w wieku 60 lat, proletariat toczy zażarte walki klasowe o obni­żenie tego apodyktycznie ustalonego progu.W Polsce dyskusja na temat wieku emery­talnego toczyła się przez długie lata. Szczegól­nie nasiliła się w toku przygotowań do VI Zjazdu PZPR (1970 r.), który — jak wiadomo podjął w tej sprawie decyzje obowiązujące w zasadzie do dnia dzisiejszego.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).