WARUNKI POGODOWE – Zdrowie - Death Note Online Pl cda

WARUNKI POGODOWE

Interesujące rezultaty uzyskano analizując warunki pogodowe kilku kaukaskich uzdrowisk położonych na różnych wysokościach. Okazuje się, że kontrastowość zmian pogody związana z przechodzeniem frontów atmosferycznych, przejawiająca się gwałtownymi zmianami tem­peratury, wilgotności powietrza i prędkości wiatru — zmniejsza się w górach. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne w uzdrowiskach po­łożonych w dolinach i kotlinach otoczonych górami. Brak gwałtownych zmian pogody moż­na rozpatrywać jako czynnik leczniczy, ko­rzystnie działający na chorych na płuca i w cho­robach nerwowych oraz na osoby z nadciśnie­niem tętniczym i miażdżycą.Dzięki dużym możliwościom adaptacyjnym dziecięcego organizmu w średnich wysokościach skutecznie leczy się chroniczne zapalenie płuc, zapalenie migdałków, gruźlicę płuc.Na całym świecie górskie uzdrowiska z każ­dym rokiem zyskują coraz większe znaczenie.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).