WARTOŚĆ PRZECIĘTNEJ – Zdrowie - Piraci Z Karaibow 2 cda

WARTOŚĆ PRZECIĘTNEJ

Nie ulega wątpliwości, że w ciągu minionych lat wzrosła wartość przecięt­nej konsumpcji jednostkowej. Nie ulega jed­nak też żadnej wątpliwości, że w tym samym czasie wzrosła — i może w stopniu znacznie większym — wartość przeciętnej produkcji jednostkowej. Gdyby więc krzywe aktywności zawodowej przebiegały w Polsce obecnie tak samo jak na Węgrzech prawie 20 lat temu, nadwyżka produkcji pozostawiana społeczeń­stwu przez przeciętnego człowieka w chwili jego zgonu byłaby bardzo znaczna. Istnieją wszelkie podstawy do twierdzenia, że pod wpływem takich czynników, jak szybkie uprzemysłowienie kraju, któremu towarzyszyło zmniejszanie się udziału ludności rolniczej, wzrost aktywności zawodowej kobiet i pod­wyższanie się wydajności pracy, nadwyżka produkcji nad konsumpcją jednostkową była i jest w Polsce o wiele większa niż w swoim czasie na Węgrzech, mimo że w tymże czasie coraz większe środki przeznaczano na cele polityki społecznej.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).