WARIANT PROGNOZY – Zdrowie - Gry Euro 2012 cda

WARIANT PROGNOZY

Pomijając nieistotne w niniejszym kontekś­cie szczegóły, warto wspomnieć, że w pierw­szym wariancie prognozy przyjęto założenie stałości struktury osób w wieku 50 i więcej lat według poziomu wykształcenia, tj. takiej jak w 1970 r. dla osób należących do odpowiednich kohort, natomiast w drugim uwzględniono skłonności społeczeństwa do podwyższania poziomu wykształcenia osiągniętego w 1970 r. Wykorzystując wyniki tej wielce interesującej prognozy, zmuszony byłem — wbrew przyję­tym przeze mnie kryterium klasyfikacyjnym obniżyć próg wieku starszego do 60 roku życia (w przeciwnym bowiem przypadku nie miałbym możliwości porównania danych pro­gnostycznych z danymi obrazującymi sytuację rzeczywistą, jaka ukształtowała się pod tym względem w 1970 r.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).