WALORY LECZNICZE – Zdrowie - Nowe Życie Film cda

WALORY LECZNICZE

Wody mineralne o tych temperatu­rach nie wymagają specjalnych urządzeń, nie­kiedy dosyć skomplikowanych, do ich podgrze­wania lub oziębiania. Nie bez znaczenia pozo­staje fakt, iż podczas oziębienia lub ogrzewania wody mineralne tracą częściowo walory leczni­cze na skutek zmian ich właściwości fizyko­chemicznych: pozbywają   się  rozpuszczonych w nich gazów, mogą ponadto zachodzić zmiany w ich składzie chemicznym czy radioaktyw­ności. Źródła gorącej wody mają również za­stosowanie w lecznictwie i do celów ogrzew­czych. Gorące wody o temperaturze ponad 100°C (wody wydobywające się z głębokości 7—10 km mogą być nagrzane nawet do 350°C) stosuje się do produkcji taniej energii elek­trycznej.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).