W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU CHOROBY – Zdrowie - Gry 3D cda

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU CHOROBY

W zależności od rodzaju choroby różny musi być czas trwania i stężenie kąpieli.Wyjaśnimy teraz pokrótce działanie leczni­cze wód kwasowęglowych, bardzo rozpowszech­nionych w przyrodzie. Podobnie jak i w innych kąpielach mineralnych, w kąpielach kwasowę­glowych mamy do czynienia z jednoczesnym działaniem na chorego bodźców chemicznych i fizycznych, na przykład mechanicznych i ter­micznych (te ostatnie występują, gdy kąpiel nie jest izotermalna). Kwas węglowy znajdu­jący się w wodzie może wywoływać w poszcze­gólnych tkankach, narządach, a także w całym organizmie reakcje, które prowadzą do zwięk­szenia tolerancji na niedotlenienie i nadmiar dwutlenku węgla w ustroju. Jak wiadomo, nie­dostatek tlenu (hipoksja) występuje w wielu chorobach, takich jak: zapalenie płuc, gruźlica płuc, koklusz, astma, kiedy to krew tętnicza nie zawiera dostatecznej ilości tlenu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).