W WIELU PELOIDACH

W wielu peloidach zawarta jest siarka, dwutlenek węgla, substancje biologicznie akty­wne (pewne rodzaje hormonów), a także wolne kwasy, antybiotyki i zabójcze dla drobnoustro­jów fitoncydy. Wszystkie te substancje, po­dobnie jak przenikające przez skórę w trakcie zabiegu jony jodu, bromu, potasu, sodu — zo­stają spożytkowane w reakcjach biochemicz­nych. W trakcie ich powstają cząsteczki biolo­gicznie aktywne, które — roznoszone przez krew po całym organizmie — oddziałują na różne ośrodki w mózgu i wpływają na podwyż­szenie intensywności wielu procesów fizjolo­gicznych w organizmie. Ułatwiają m.in. prze­zwyciężanie stanów zapalnych i niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz usuwa­nie szkodliwych substancji, takich jak rtęć, arsen, ołów i inne.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!