W WIELU DZIEDZINACH – Zdrowie - Bedzie Mama Krzyczała cda

W WIELU DZIEDZINACH

Podobnie jak w wielu innych dziedzinach statystyki i demografii, iloczyn ten wyraża się w osobolatach (tysiącach lub milionach oso- bolat). Wydaje się, że metoda B. C. Urłanisa wyma­ga pewnej korekty, albowiem nie uwzględnia faktu, że pewna liczba osób należących do ba­danej zbiorowości nie ma możliwości nabycia doświadczenia zawodowego, nie uczestnicząc w społecznym procesie pracy. Cytowany autor nie brał też pod uwagę różnic w efektywnym czasie pozostawania poszczególnych osób w wie­ku produkcyjnym (czas te zależy od porządku wymierania) oraz ich zmieniającej się wraz z wiekiem aktywności zawodowej. ‚Moja mo­dyfikacja metody polegała więc na tym, że obok takich parametrów, jak wiek osobni­czy, wiek podjęcia pracy zawodowej, liczeb­ność poszczególnych grup wieku, operowa­łem współczynnikami aktywności zawodo­wej według wieku.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).