W STANIE WOLNYM – Zdrowie - Zabić Bobra cda

W STANIE WOLNYM

Wraz z wygasaniem odroczonego wpływu minionej wojny powoli wprawdzie, ale coraz wyraźniej maleje odsetek kobiet pozostających w stanie wolnym (wśród kobiet w wieku lat 50 i więcej odsetek ten w 1960 r. wynosił 9,1, natomiast w 1970 — 8,6). Podobne zjawisko występuje również we Francji, w której tuż po zakończeniu II wojny światowej odsetek kobiet pozostających w stanie wolnym w wie­ku lat 50 i więcej ukształtował się na rekor­dowo wysokim poziomie (12,5%), ale w ciągu następnego ćwierćwiecza systematycznie się zmniejszał i w latach 1966—1970 spadł do nie notowanego dotąd poziomu 8,1%. Nie wykluczam, że rewolucja seksualna, któ­rej widownią stały się kraje należące do kręgu cywilizacji europejskiej w ciągu życia ostat­niego pokolenia, a która wciąga w orbitę swych wpływów coraz to nowe kręgi społeczne, w najbliższym czasie obejmie również ostatnią bodajże enklawę konserwatyzmu, a mianowi­cie: starość. Przekonanie, że wiek starszy sta­nowi ewidentne zaprzeczenie seksu, staje się rażącym anachronizmem.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).