W POWIETRZU GÓRSKIM – Zdrowie - Avengers Czas Ultrona Cały Film cda

W POWIETRZU GÓRSKIM

W powie­trzu górskim jest więcej ozonu niż na nizinie. Bardziej intensywna jest też jego jonizacja, z przewagą jonów dodatnich nad ujemnymi, a także z częstym odwróceniem tych proporcji. Niektórzy przypuszczają, że zjawisko to może . stanowić ważną przyczynę choroby górskiej. Wpływ wszystkich wymienionych bodźców na przebieg procesów fizjologicznych w orga­nizmie człowieka nie został jeszcze w pełni wyjaśniony. Szybki postęp w rozwiązywaniu problemów dotyczących różnorodnych oddzia­ływań wysokości na człowieka związany jest z rozwojem lotnictwa, kosmonautyki, alpiniz­mu, a także z rozwojem gospodarczym boga­tych regionów górskich, poszukiwaniem no­wych metod leczenia ciężkich schorzeń ukła­dów: nerwowego, oddechowego, krążenia oraz nerek.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).