W PODANYM OKRESIE – Zdrowie - Monster High Upioryż Miasto Strachu cda

W PODANYM OKRESIE

Niemniej jednak w związku z jeszcze większym wzro­stem płac nominalnych (przeciętna płaca w gospodarce uspołecznionej, wedle tegoż Rocz­nika Statystycznego, w podanym okresie zwięk­szyła się o 77,2%) zjawisko degresji emerytal­nej nie tylko nie uległo złagodzeniu, lecz — wręcz przeciwnie — pogłębiło się jeszcze. Pod­czas gdy w 1970 r. przeciętna emerytura wy­nosiła 61% w stosunku do przeciętnej płacy miesięcznej, to po sześciu latach wskaźnik ten zmniejszył się do 49,2%, a więc prawie o 20% w stosunku do wartości wyjściowej.Oznacza to — w przełożeniu na język potocz^ ny — że przeciętny emeryt z racji osiągnięcia górnej granicy wieku produkcyjnego tracił po­łowę swych dawnych zarobków, przy czym w szacunku tym nie uwzględniłem żadnych dodatkowych źródeł dochodu (przede wszyst­kim z bezosobowego funduszu płac), które istotnie podwyższają płace nominalne wszyst­kich zatrudnionych, natomiast są niedostępne dla przytłaczającej większości emerytów.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).