W POBLIŻU RADIOAKTYWNYCH ŹRÓDEŁ – Zdrowie - Wilk Z Wall Street Online cda

W POBLIŻU RADIOAKTYWNYCH ŹRÓDEŁ

W pobliżu źródeł radioaktywnych wód mi­neralnych często występują także radioaktyw­ne peloidy, które działają leczniczo podobnie jak wody radoczynne — przez produkty roz­padu radonu i jonizację powietrza.Znany specjalista leczenia peloidami S. Tatiewosow zwraca uwagę, iż należy uwzgj^dniać kompleksowe oddziaływanie peloidu, a nie kon­centrować się tylko na jakiejś jednej właści­wości terapeutycznej. Jest on zdania, że wybór właściwej procedury peloterapii pozwala na jej stosowanie nawet u osób ze schorzeniami ser­ca. Należy jednakże w takich wypadkach ogra­niczać czas trwania zabiegów i ściśle przestrze­gać zalecanej temperatury.Działając na zakończenia nerwowe w skórze peloidowe zabiegi pobudzają określone ośrodki mózgowe, wywierają wpływ na pracę całego organizmu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).