W OBOJĘTNYM ŚRODOWISKU – Zdrowie - Film Lego cda

W OBOJĘTNYM ŚRODOWISKU

W środowisku obojętnym stężenie tych składników jest w przybliżeniu jednakowe. Jeśli dodać do wody siarczkowej kwasu, to wzrasta stężenie cząsteczkowego siarkowodoru. Właśnie z nim związane jest lecznicze działanie tego typu wód w następ­stwie przenikania siarkowodoru do organizmu przez skórę i drogi oddechowe. Rozpuszczal­ność siarkowodoru w wodzie jest ponad dwa razy większa niż rozpuszczalność dwutlenku węgla. Dlatego zwykle wody siarczkowe nie są nasycone i nie musują. Dlaczego zatem z siarkowodorowej wody mineralnej ze źródeł w Maceście (wchodzącej w skład miasta Soczi) wydzielają się pęcherzyki gazu? Jest to zwią­zane z zawartością — oprócz siarkowodoru — słabo rozpuszczalnego w wodzie azotu, metanu, dwutlenku węgla.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).