W GÓRSKICH REGIONACH – Zdrowie - Sierota Filmweb cda

W GÓRSKICH REGIONACH

W wielu górskich regionach na dużych wysokościach wydobywa się różne su­rowce, przebiegają linie kolejowe i szlaki sa­mochodowe, zbudowano zapory i hydroelek­trownie, pracują obserwatoria. Na lodowcach wysokogórskich meteorolodzy prowadzą bada­nia pogody, czynne są strażnice graniczne, na górskich pastwiskach wypasa się stada zwie­rząt hodowlanych (owiec, koni). Obok stałych mieszkańców tych regionów przebywa tam wielu przybyszów z terenów nizinnych. W wy­sokich górach lokalizuje się ośrodki treningo­we dla sportowców. W Związku Radzieckim takie ośrodki znajdują się w górach Kaukazu (Terskoł, Bakuriani), w górach Ałatau Zailijski w pobliżu Ałma Aty (Gorelnik, Medeo).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).