W DYSKUSJACH – Zdrowie - All Tube cda

W DYSKUSJACH

Nawet jeżeli u- względni się możliwą różnicę w stanie zdrowia obydwu porównywanych grup, wpływ tzw. stresu poemerytalnego wydaje się ewidentny. Częstokroć w dyskusjach na temat progu wieku emerytalnego i zasad przyznawania emerytury wysuwa się argumenty nawiązujące do używanego w demografii i statystyce eko­nomicznej pojęcia obciążenia ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku przedpro­dukcyjnym i poprodukcyjnym. Rzeczywiście, dynamika tzw. współczynników obciążenia, których wartość odpowiada wyrażonemu w procentach lub promilach stosunkowi ludności nieprodukcyjnej do produkcyjnej, jest wielce sugestywna. Nie przytaczając tych liczb, pro­ponuję jednak poćwiczyć się w ich obliczaniu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).