TRAFNIEJSZE PORÓWNANIE – Zdrowie - Najpiękniejsze Baśnie Braci Grimm Kopciuszek cda

TRAFNIEJSZE PORÓWNANIE

Poddając pewnego rodzaju ostracyzmowi Coraz liczniejszych emerytów i rencistów, wy­rządza się krzywdę podwójną: nie tylko lu­dziom pozbawionym możliwości uprawiania zawodu, lecz również społeczeństwu, któremu ten zawód, ta praca i jej efekty były, są i na­dal będą potrzebne. E. Rosset porównał taki system zaopatrzenia emerytalnego z gilotyną., Wydaje się, że jeszcze trafniejsze byłoby po­równanie z celą, w której skazaniec oczekuje na chwilę, gdy przyjdą po niego, aby zaprowa­dzić na gilotynę i uruchomić ją w majestacie prawa. O tym, że porównanie to nie jest prze­sadne, świadczy spostrzeżenie G. Friedmana, wedle którego umieralność wśród osób przy­musowo przeniesionych na emeryturę w pierw­szym roku po zaprzestaniu pracy zawodowej jest istotnie wyższa niż wśród ich rówieśni­ków kontynuujących pracę.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).