TORFY SŁODKOWODNE – Zdrowie - Bitwa O Ardeny Film cda

TORFY SŁODKOWODNE

Torfy słodkowodne używane są w wypadku, gdy zawie­rają dobrze rozłożone szczątki roślinne, przez co mają konsystencję papki, która po ściśnię­ciu w dłoni przechodzi pomiędzy palcami; świadczy to o jej plastyczności, uwarunkowa­nej zdolnością wiązania i utrzymywania wody.W lecznictwie są stosowane też peloidy pseu­dowulkaniczne, występujące na terenach ropo- nośnych i gazonośnych. Wzgórza, jakie one tworzą, nie mają nic wspólnego ze stożkami wulkanicznymi, chociaż często mają stożkowa­ty kształt i otwory, z których wyrzucany jest podziemny osad o papkowatej konsystencji, wymieszany z podziemnymi wodami, zawiera­jącymi metan, dwutlenek węgla, siarkowodór itd. Są to więc wulkany błotne. W Związku Radzieckim występują one w okolicach Baku, na Półwyspie Tamańskim .

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).