TOK ROZUMOWANIA – Zdrowie - Ha Gayyy cda

TOK ROZUMOWANIA

Tok rozumowania autora jest jak najbardziej logiczny. Należałoby jedynie dodać, że powtór­ne wyrównanie wartości konsumpcji i produkcji na ogół — w warunkach aktualnego porządku wymierania — w ogóle nie występuje. Wyni­kałoby stąd, że społeczeństwo zawsze dysponu­je nadwyżką wykorzystywaną na inwestycje zapewniające dalszy rozwój gospodarczy kraju, na utrzymanie administracji państwowej oraz na potrzeby oświaty, ochrony zdrowia itp. Inaczej mówiąc, im większa jest ta nadwyżka, tym większe tempo można nadać rozwojowi gospodarszemu. Właściwości biologiczne czło­wieka, znajdującego się w dodatku pod wpły­wem czynników społeczno-gospodarczych, kształtujących umieralność na poziomie zna­cznie wyższym od optymalnego, wykluczają możliwość spożycia przez jednostkę całej nad­wyżki wyprodukowanych przez nią dóbr.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).