TERENY WYSOKOGÓRSKIE – Zdrowie - Piotruś Pan 1953 cda

TERENY WYSOKOGÓRSKIE

Dlaczego tereny wysokogórskie zalicza się do ekstremalnych, czyli najbardziej nie sprzyjających dla człowieka stref klimatycz­nych? Jakie niebezpieczeństwo stanowią góry dla normalnej pracy różnych systemów orga­nizmu ludzkiego? A jednocześnie, co decyduje o  tym, że klimat górski stanowi czynnik lecz­niczy w wielu chorobach?Żyjąc na dnie „powietrznego oceanu” czło­wiek znajduje się w otaczającym go środowisku atmosferycznym. Jego związek z tym środo­wiskiem wyraża się przede wszystkim przez proces oddychania. Dzięki niemu organizm otrzymuje tlen niezbędny komórkom w proce­sach utleniania, w których uzyskują one ener­gię przekształcaną później w różne rodzaje pracy. W stanie spoczynku przez płuca prze­chodzi w ciągu minuty około 8 1 powietrza.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).