SZKODLIWOŚĆ PROMIENIOWANIA DLA ORGANIZMU – Zdrowie - Barbi Bajki Po Polsku cda

SZKODLIWOŚĆ PROMIENIOWANIA DLA ORGANIZMU

Tak na przykład promieniowanie a (alf a) w po­równaniu z promieniowaniem P (beta) stanowi strumień cząstek o znacznie większej masie3, przez co ich niszczące działanie na tkanki (związane z większą zdolnością jonizacji) jest bardziej intensywne. Promienie 7 (gamma) na­tomiast mają niewielką zdolność jonizacji. Te cząstki, których zdolność jonizacji jest duża, np. cząstki a, charakteryzują się niewielką przenikliwością, są zatrzymywane przez skórę, nie przenikają do wnętrza ciała. Odwrotnie jest w wypadku promieni 7. Z uwagi na bardzo du­żą przenikliwość mogą, przy określonych daw­kach, uszkadzać tkanki i narządy, nawet te po­łożone głębiej.o   bardzo małej przenikliwości związana jest z usytuowaniem jego źródła. Cząstki a są za­tem bardzo niebezpieczne w sytuacji, gdy sub­stancja radioaktywna, która je emituje, zosta­nie wprowadzona do organizmu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).