SYSTEMATYCZNE BADANIA – Zdrowie - The Binding Of Isaac Demo cda

SYSTEMATYCZNE BADANIA

Systematyczne badania wpływu klimatu górskiego na organizm ludzki prowadzone są w wielu placówkach naukowo-badawczych róż­nych krajów. Badanie czasu trwania poszcze­gólnych faz adaptacji ludzi zdrowych do wa­runków górskich na różnych wysokościach bezwzględnych i przy różnych nachyleniach stoków górskich jest niezbędne przy wyzna­czaniu obciążeń, tras możliwych do przebycia w ciągu 1 dnia i określaniu odległości (w go­dzinach marszu) pomiędzy poszczególnymi eta­pami wędrówki czy wspinaczki w górach. Ba­dania informują o możliwości lokalizacji w róż­nych regionach górskich domów wypoczynko­wych i sanatoriów. Wzrost bezwzględnej wysokości w różny spo­sób wpływa na ogólny stan organizmu, zwłasz­cza w pierwszym okresie pobytu w górach: u jednych występują objawy podniecenia, są weseli, tryskają energią, u innych jest na od­wrót: ogarnia ich przygnębienie i apatia. Zna­jomość tych reakcji daje nadzieję na skuteczne stosowanie „leczenia górami” w niektórych chorobach psychicznych.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).