SUBSTANCJE W ORGANIZMIE – Zdrowie - Lissi Na Lodzie cda

SUBSTANCJE W ORGANIZMIE

Jak wykazały badania rdzennych mieszkańców Tybetu, Andów, Kau­kazu, żyjących stale na dużych wysokościach, poziom dwutlenku węgla we krwi i tkankach jest u nich nieco niższy niż u tych, którzy stale mieszkają na nizinach.Nie należy też zapominać, że znaczenie dwu­tlenku węgla dla organizmu nie ogranicza się tylko do jego stymulującego działania na ośro­dek oddechowy. Od poziomu tej substancji w organizmie zależy także równowaga kwasowo-zasadowa.W górach, przy wzmożonej wentylacji płuc organizm w ciągu doby traci 1—2 kg dwutlen­ku węgla. Obniża się przez to jego poziom we krwi, zarówno w stanie rozpuszczonym, jak i w postaci jonów wodorowęglanowych. Wsku­tek tego w płynach ustrojowych zostaje zakłó­cona równowaga kwasowo-zasadowa — zwięk­sza się ich zasadowość.Nerki więc muszą wy­dalać nadmiar zasad. Dochodzi przy tym do zmniejszenia rezerwy alkalicznej ustroju.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).