SUBSTANCJE ORGANICZNE – Zdrowie - Z Kamerą U Kardashianów Online cda

SUBSTANCJE ORGANICZNE

Substancje organicz­ne ulegają rozkładowi, umożliwiając redukcję siarczanów do siarkowodoru. Odbywa się to za sprawą bakterii wykorzystujących związki or­ganiczne jako źródło energii. Siarkowodór z ko­lei reaguje z żelazem znajdującym się w osa­dzie tworząc siarczki żelaza. Właśnie te związ­ki nadają mułom charakterystyczną, intensyw­nie czarną barwę. Jeśli muł zostanie wystawio­ny na słońce, siarczek żelaza utlenia się i muł zabarwia się na hnunatnoczerwono. Po przy­kryciu go warstwą wody uzyskuje po pewnym czasie swoją poprzednią barwę i lecznicze wła­ściwości. Ważną fizykochemiczną cechą peloidow, w tym także leczniczych mułów, jest ich koloidal­ny stan. W leczniczych mułach ten stan jest związany z zawartością w nich drobnych czą­steczek iłów, siarczków żelaza, wodorotlenkow żelaza, glinu, kwasu krzemowego.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).