SUBSTANCJE ORGANICZNE – Zdrowie - Grypi cda

SUBSTANCJE ORGANICZNE

G. Niewrajew i inni balneolodzy wykazali,, że substancje organiczne znajdują się we wszystkich wodach mineralnych, także w tych, które wypływają z głębokich źródeł, a zatem ich obecność nie może być skutkiem zanie­czyszczenia. Stwierdzono bardzo szerokie dzia­łanie lecznicze substancji organicznych zawar­tych w wodach mineralnych, nie wyłączając właściwości bakteriobójczych i wpływu na roz­wój organizmu. Substancje organiczne szczegól­nie obficie występują w wodach, których źró­dła znajdują się na torfowiskach bądź w ich pobliżu. Są to przede wszystkim hu,miny — zabarwione ciemno substancje powstające w trakcie rozkładu szczątków roślinnych i zwie­rzęcych, oraz fenole (pochodne benzenu). Wody ze źródeł położonych na terenach roponośnych zawierają duże ilości bitumów — „skalnych smół”, i fenoli, a także kwasów naftenowych.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).