STOSUNEK DO PRACY – Zdrowie - Film Blow cda

STOSUNEK DO PRACY

Najogólniej, „stosunek do pracy, i jej za­przestania, a tym samym wartość i zna­czenie pracy zależą od wielu czynników psy­chologicznych, społecznych i ekonomicznych Ręakcje psychiczne wobec emerytury różnią się w zależności od:charakteru pracy,możliwości podjęcia pracy w niepełnym wymiarze,stopnia dobrowolności w podjęciu decyzjizaprzestaniu pracy,stosunków rodzinnych,warunków mieszkaniowych,warunków materialnych,stanu zdrowia”.Nie zalecałbym, jak wynika z powyższego, szkicowania portretu starości prostą kreską za pomocą jednej jedynej farby (czarnej czy czerwonej — obojętnie). Jej rzeczywiste obli­cze jest bardzo złożone i kontrowersyjne, a  poza tym wykazuje wyraźną skłonność do częstych i głębokich zmian. Być może zresztą starość niejedno ma oblicze i niejedno powin­na mieć imię.Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że prawo do zaopatrzenia emerytalnego, postulo­wane we wszystkich programowych dokumen­tach ruchu socjalistycznego, wywalczone w ogniu walk klasowych i konsekwentnie obec­nie realizowane już nie tylko w krajach so­cjalistycznych, stanowi jedną z największych zdobyczy klasy robotniczej i inteligencji, ostat­nio zaś również ludzi pracujących na roli. C

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).