STOPIEŃ SPEŁNIENIA – Zdrowie - Stellina cda

STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Stopień jej spełnienia, znajdujący wyraz nie w deklaratywnym, lecz rzeczywistym stosunku do osób w starszym wieku, jest wy­kładnią stosunku do historii społeczeństwa i narodu, jak również miernikiem poziomu kultury ogólnej. Argumentacja E. Rosseta jest przekonywa­jąca z moralno-etycznego punktu widzenia. Można ją jednak Wesprzeć argumentacją znacz­nie potężniejszą, bo opartą na rachunku eko­nomicznym, którego wyniki powinny trafić do przekonania nie tylko humanistom i przyrod­nikom, lecz również politykom i ekonomistom oraz organizatorom życia publicznego. Służę założeniami metodycznymi i pewnymi infor­macjami statystycznymi, zaczerpniętymi z pra­cy E. Valkovicsa, który — podejmując swój pionierski trud — opierał się na wcześniejszych publikacjach takich mistrzów statystyki spo­łecznej i ludnościowej, jak G. Mortara i A. Sauvy.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).