SPUSTOSZENIE W SZEREGACH – Zdrowie - Kto Nie Skacze Ten Za Tuskiem cda

SPUSTOSZENIE W SZEREGACH

Największe jednak spustoszenie w szeregach żonatych i mężatek czyni śmierć. Wraz z po­suwaniem się wzdłuż osi chronologicznej wieku rosną liczby (i przytoczone w powyższej tabli­cy współczynniki) wdowców i wdów, przy czym tych drugich we wszystkich wyszczególnionych grupach wieku jest istotnie więcej niż pierw­szych. Temu również bynajmniej nie należy się dziwić. To na paradoks zakrawające zja­wisko, zauważone i dowcipnie wykorzystane przez K. Dickensa w Klubie Pickwicka, jest spowodowane przez dwa obiektywne czynniki, a mianowicie: różnicę  wieku nowożeńców nadumieralność mężczyzn. W przytłaczającej bowiem większości przypadków panny młode oddają swe serce i rękę starszym o kilka lat kawalerom, wykazują też wyraźną skłonność do wyboru towarzysza życia wśród o wiele starszych wdowców i rozwiedzionych.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).