SPOTYKANE W PRZYRODZIE SUBSTANCJE – Zdrowie - Prawnik Z Lincolna cda

SPOTYKANE W PRZYRODZIE SUBSTANCJE

W przyrodzie spotyka się substancje zalicza­ne do naturalnych produktów naftowych, ma­jące w medycynie podobne zastosowanie jak peloidy. Należą do nich: nafta naftalenowa, ozokeryt i otrzymywana z nafty parafina. Pod względem składu chemicznego i sposobu po­wstawania różnią się one od peloidów; nie zo­stały ujęte w klasyfikacji peloidów zapropono­wanej przez W. Iwanowa i A. Małachowa. Wy­różniono w niej trzy rodzaje naturalnych su­rowców leczniczych: torfy, muły, peloidy pseu­dowulkaniczne. Naftalen bardzo przypomina mazut, jest tak samo oleisty, rdzawy z fioleto­wymi odbłyskami. Już przed wiekami kupcy arabscy handlowali tą substancją jako środ­kiem leczniczym. Naftalen wydobywa się na skalę przemysłową od roku 1887 w azerbej- dżańskim mieście Naftałan (stąd nazwa tej substancji).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).