SPORA CZĘŚĆ PROBLEMÓW – Zdrowie - Roztańczona Historia cda

SPORA CZĘŚĆ PROBLEMÓW

Myślę miano­wicie, że spora część psychologicznych proble­mów starości (w tym również problem towa­rzyszącego jej poczucia osamotnienia) doczeka się rozwiązania, kiedy osoby w starszym wieku będą miały możliwość znalezienia azylu, ale nie będą zmuszone do osiedlania się w specjal­nie dla nich stworzonych rezerwatach z daleka omijanych przez resztę’ społeczeństwa, nato­miast młodsi zdobędą się na wyrozumiałość (zresztą usposobienie tolerancyjne tej drugiej stronie także bardzo by się przydało). Nie jestem więc zwolennikiem wyodrębionych dla osób w starszym wieku osiedli, domów, nawet mieszkań, ale wielkim głosem zamierzam wo­łać o przyspieszenie budownictwa domów po­mocy społecznej, w których znalazłoby się miejsce dla ludzi rzeczywiście zniedołężniałych i samotnych (jest tych domów w Polsce sta­nowczo za mało, a potrzeby wciąż rosną!).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).