SPOŁECZNE EFEKTY – Zdrowie - Gta Online Graj cda

SPOŁECZNE EFEKTY

W praktyce sprowadza się do utożsamiania starości z utratą zdolności do pracy i automatycznie powoduje pozbawienie osób, które przekroczyły umowny próg starości, prawa do wykonywania pracy zawodowej, lub istotnie ogranicza to prawo. Do społeczno-ekonomicznych efektów tego założenia i jego dalekosiężnych konsekwencji (zwłaszcza w krajach gospodarczo rozwinię­tych) wypadnie jeszcze powrócić. Trudno jed­nak na samym wstępie nie zauważyć, że — działając jako miecz obusieczny — jednym ze swych ostrzy boleśnie rani ono każdego, kto wchodzi w okres starości. Z dnia na dzień, tyl­ko dlatego, że osiągnął górną granicę wieku, który na mocy sztywnych przepisów prawa uznano za wiek produkcyjny (zdolności do pra­cy), zmienia się jego sytuacja.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).